بنابر اعلام دبیرخانه و هیئت انتخاب استانی جشنواره سرود فجر استان سمنان گروه‌های زیر به عنوان پذیرفته شدگان این استان برای اثر اعلام شده معرفی می‌گردند:

 

گروه عمارهای انقلاب

خاک جاویدان

 

گروه قدسیان

بوی باروت

 

گروه رضوان

سرو عاشق

 

گروه آفتاب

بارون همدلی

 

گروه آیه‌های باران

دریای کرامت

 

گروه ابناءالحسین (ع)

علی ای همای رحمت

 

گروه عمارهای انقلاب

ایران قوی

 

گروه میعاد

حس غرور

 

گروه بچه‌های آسمانی

بصیرت

 

گروه عاشقان ولایت

شاه مردان

 

گروه آیه‌های باران

سردار دلها

 

گروه رضوان

حدیث عشق

 

گروه نورالمهدی (عج)

یا نبی

 

گروه رضوان

دهه فجر

 

گروه آفتاب

امام رضا (ع)