• بازخوانی سرودهای آماده: منظور اجرای گروه های سرود با استفاده از قطعه های موجود می باشد.

قطعه ای از آثار تولیده را انتخاب نمائید و با موزیک بی کلامش با همان طنین و ملودی در استودیو به ضبط حرفه ای آن پرداخته و برایمان ارسال کنید. حتماً در قسمت نهائی برای پالایش صوت توجه فرمایید که کیفیت خروجی تان استاندارد و نرمال را به همراه داشته باشد؛ قابل توجه شما گروه محترم برای انتخاب موضوعات از آنچه که قبلاً در آئین نامه آمده به صورت دلخواه عمل نمائید.

 

دانلود سرود های آماده:

 

?سرود ایران من

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود یادمان نمی رود

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود لشگر نور

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود قدس آزاد

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود غدیر

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود علمدار علی

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود علمدار علی

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود شکوه حیدر

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام


?سرود سردار دلها

⬇️ دانلود نسخه با کلام

⬇️ دانلود نسخه بی کلام